Ogłoszenia

Informacja w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności

Z dniem 01.01.2019 r. grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi, a pozostające w użytkowaniu wieczystym, z mocy prawa przekształciły się w prawo własności. Przekształceniu w prawo własności uległy zarówno grunty gminne jak i Skarbu Pań...