(z przeprowadzonej lustracji Spółdzielni Mieszkaniowej „Westalka”)