Dokumenty

Statut spółdzielni

STATUT wpis do KRS 06.07.2017

Regulaminy

Regulamin gospodarowania funduszem remontowym

Regulamin zasad gospodarki finansowej oraz tworzenia i gospodarowania funduszami

Regulamin udostępniania dokumentów i informacji

Regulamin ochrony danych osobowych

Regulamin kosztów GZM

Regulamin najmu

Regulamin windykacji należności

Regulamin porządku domowego

Regulamin Rady Nadzorczej

Regulamin rozliczania usług komunalnych i mediów