O Spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Westalka” w Nakle nad Notecią powstała w dniu 2 marca 1988 roku pod nazwą Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej, Lokatorsko-Własnościowej „Westalka”. Inicjatorem i realizatorem procedur powołujących do życia Spółdzielnię był ówczesny dyrektor nakielskiego oddziału Powszechnej Kasy Oszczędności – BP – Pan Lechosław Draeger.
W pierwszym okresie swego istnienia Spółdzielnia działała przy sześciu zakładach pracy, a mianowicie przy:

 • Powszechnej Kasie Oszczędności – BP Oddział Nakło nad Notecią,
 • Narodowym Banku Polskim Oddział Nakło n. Not.,
 • Zespole Opieki Zdrowotnej w Nakle n. Not.,
 • Urzędzie Miasta i Gminy w Nakle n. Not.,
 • Przedsiębiorstwie Budownictwa Komunalnego w Nakle n. Not.,
 • Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Olszewce.

Pierwszym prezesem Zarządu Spółdzielni był Pan Henryk Stępniak, a w skład Zarządu wchodzili:

 • Pani Krystyna Wardzińska – Wiceprezes Zarządu,
 • Pani Małgorzata Wardzińska – Sekretarz Zarząd,u
 • Pani Elżbieta Kowalska – Członek Zarządu

Pierwsza Rada Nadzorcza działała w składzie:

 • Pan Lechosław Draeger – Przewodniczący, który tą funkcję piastował przez 13 lat wybierany w kolejnych kadencjach
 • Pan Ryszard Jakubowski – Zastępca przewodniczącego
 • Pani Barbara Banach – Sekretarz
 • Pani Aleksandra Sadowska – Członek
 • Pani Maria Melerowicz – Członek
 • Pan Edward Ptak – Członek
 • Pani Regina Ciereszko – Członek
 • Pan Bogdan Siuchniński – Członek
 • Pani Krystyna Siutkowska – Członek
 • Pani Elżbieta Sztyma – Członek

W okresie funkcjonowania Spółdzielni było powołanych kilku prezesów Zarządu:

 • Pan Henryk Stępniak (1988-1991)
 • Pan Bogusław Gałdecki (1992-1992)
 • Pan Henryk Olszewski (1993-1997)
 • Pan Jan Gawroński (1997-2002)
 • Pan Andrzej Krupiński (2002-2002)
 • Pan Sławomir Sobczak (2003-2011)
 • Pan Krzysztof Mikietyński (od 2011)

Siedziba Spółdzielni mieści się przy ulicy Wichrowe Wzgórze 3 w Nakle nad Notecią, nazwę której wyłoniono w drodze konkursu, rozstrzygniętym w dniu 18 grudnia 1990 roku a zaproponował ją miejscowy lekarz weterynarii Pani Ewa Kwiatkowska.

W miarę wzrastającej roli w zaspakajaniu potrzeb mieszkaniowych, Spółdzielnia z końcem 1995 roku przejęła aktami notarialnymi zasoby mieszkaniowe Osiedle Jana Sobieskiego w Paterku od Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego”Paterek” w Paterku oraz budynki mieszkalne przy ul. Bydgoskiej 11, Dąbrowskiego 10 i Hallera 6 od Zakładu „Spomasz” w Nakle n. Not. Nieruchomości wchodzące w skład zasobów Spółdzielni, oprócz wymienionych wyżej: Wichrowe Wzgórze 1,2,3 (budynki mieszkalne i garaże), Gimnazjalna 18 (budynek mieszkalny i garaże), Gimnazjalna 1A, Pocztowa 3a (budynek mieszkalny i garaże) oraz Olszewka 33a.


W dniu 29. 01. 1996 roku Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa, Lokatorsko-Własnościowa „Westalka” zmieniła nazwę na „Spółdzielnia Mieszkaniowa „Westalka”.

Począwszy od 2003 roku, Spółdzielnia pozyskuje w zarząd komercyjny Wspólnoty Mieszkaniowe spoza własnych zasobów. Obecnie zarządzamy 43 wspólnotami mieszkaniowymi w Nakle, Bydgoszczy, Potulicach, Występie, Ślesinie, Mroczy, Grocholinie i Kcyni.
Jesteśmy otwarci na współpracę z Wspólnotami Mieszkaniowymi z terenu Gminy i Powiatu Nakielskiego.

Organami Spółdzielni od 01. 08. 2007 roku są:

 • Walne Zgromadzenie Członków
 • Rada Nadzorcza
 • Zarząd Spółdzielni