Rada Nadzorcza i Zarząd

Prezes Zarządu Spółdzielni:

  • Mikietyński Krzysztof

Skład Rady Nadzorczej wybranej:

  • Jabłoński Roman – Przewodniczący
  • Gajdziński Władysław – Z-ca Przewodniczącego
  • Janicki Roman – Sekretarz
  • Swiniarski Andrzej – Członek
  • Wójcik Marek – Członek