Zarząd i Rada Nadzorcza

Prezes Zarządu Spółdzielni:

  • Mikietyński Krzysztof

Skład Rady Nadzorczej wybranej.

  • Dąbrowski Janusz - Przewodniczący
  • Michalik Tadeusz - Z-ca Przewodniczącego
  • Gajdzińska Sabina - Sekretarz
  • Bladzich Mirosław - Członek
  • Grabarkiewicz Marek - Członek